Razmišljate o nakupu ali zamenjavi Davčne blagajne?

Pojasnila, vezana na določila Člena 38 Zakona o davčnem postopku in posodobitev blagajn

Dne 4.3.2016  je bil objavljen PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (UL RS št.18/2016).

S 1.7.2016 stopi v veljavo nova Priloga, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika in nadomesti staro.

Uradni list-povezava

Pravilnik

6. člen Pravilnika, ki se nanaša na klasične registrske blagajne, je ostal nespremenjen!


  • Registrske blagajne QUORION izpolnjuje zahteve iz odstavka (1) 3. Člena PRAVILNIKA.

  • Registrske blagajne QUORION izpolnjujejo določila 6. Člena PRAVILNIKA .  V to kategorijo spadajo po specifikaciji proizvajalca poleg modelov QMP tudi modeli QTouch8, QTouch10, QTouch12 in QTouch15.

  • Podatke lahko uporabnik dostavi v predpisanem IZPIS_REG_BLAG.TXT  formatu, kodni tabeli  ASCII in uporabi se kodna stran CP 1250, ter  na v točki 1.2 Priloge predpisanem nosilcu podatkov, vključno s papirnim izpisom prvih 10 in zadnjih 10 zapisov posameznih datotek.

  • Prenosne registrske blagajne DAISY Expert SX in Perfect M, prav tako izpolnjujejo zahteve iz 6. člena.

 

 

Na voljo je tudi nova nadgradnja vseh registrskih blagajn Quorion in Daisy

Nova nadgradnja Quorion prinaša več varnosti za uporabnike, vgrajeno je avtomatsko pošiljanje nepotrjenih računov pri dnevnem zaključku, zapora prodaje po preteku 48. urnega roka nepotrjenega računa, prepreči se arhiviranje na SD kartico ali izpis računov, ki niso potrjeni. Nadgradnja Daisy blagajn prinaša posodobitev številčenja, zaporo izdaje računov po poteku 48 ur in bolj tekoče izdajanje računov v primeru slabe mobilne povezave.

 

Nadgradnja je za vse, ki nimajo sklenjene vzdrževalne pogodbe plačljiva po ceniku.