Razmišljate o nakupu ali zamenjavi Davčne blagajne?

Resetiranje števcev na blagajnah

V skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca. Zakon ne predpisuje, da se morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto začeti z 1. »Resetiranje« številk računov ob začetku novega poslovnega leta ni niti obvezno niti ni prepovedano. Pravila za »resetiranje« številk računov določi zavezanec v internem aktuizdanem na podlagi šestega odstavka 5. člena ZDavPR..

Pri resetiranju števcev, ne pozabite najprej arhivirati elektronski journal, najvarneje pa vam celoten postopek opravi vaš serviser.